הסיבים 30 פתח תקווה | 03-5343380 | SALES@EID.CO.IL

  • Facebook
WHATAPP ICON.png

©2019 by EID ELECTRONICS LTD. Proudly created with Wix.com

נתונים טכניים

MAR1
טיימר השהייה בהפעלה
BM2R08MV1
טיימר רב פונקציות
600DT
טיימר דיגיטלי רב פונקציות
MLR1
טיימר מחזורי
MUR3
טיימר רב פונקציות
Show More